loading

Show info
Konferencja NOMPT

biuro@konferencjanompt.pl
+48 605.999.769
+48 505.442.846

31 marzec 2019

TEMATY WYSTĄPIEŃ

 1. Michał Szlęzak: „Staw biodrowy – przegląd anatomii i jej wpływ na biomechanikę”

Opis: 

Podczas wykładu zostanie przedstawiona topografia stawu biodrowego z otaczającymi tkankami ze szczególnym uwzględnieniem  mięśni łączących się z torebką stawu biodrowego i mogące mieć wpływ na stabilizację tego stawu. Wystąpienie zostanie zakończone dyskusją nad temat czy przedstawiona wiedza anatomiczna może być wykorzystana w terapii. 

 

 1. Stanisław Legocki: „Staw biodrowy, od badania po MTT w ramach NOMPT. Zaburzenia funkcji i zależności dysfunkcji”

Opis: 

W połowie lat dziewięćdziesiątych, rzetelne badanie MT  stawu biodrowego wskazywało na duże rozbieżności z przyjętymi normami. Obserwacje te zaczęły się pokrywać z zaburzeniami sąsiednich struktur ciała. Przyjęte hipotezy dawały dobre wyniki terapeutyczne przez precyzyjne zadania MTT. Szukanie obiektywizacji  trwało kilka lat i ugruntowało się na medycznym złożonym problemie „FAI”. 

 

 1. Kamil Nowak: „Konflikt panewkowo – udowy czym właściwie jest?”

Opis:

Przybliżenie tematu konfliktu panewkowo-udowego (FAI) w odniesieniu do aspektów anatomicznych i biomechanicznych oraz możliwości  terapeutyczne jakie daje terapia manualna.

 

 1. Dr Michał Kuszewski: ,,Dysfunkcje mięśni stawu biodrowego, a „problemy” ze stawem kolanowym”

 1. Kamil Pitala: „Kliniczne konsekwencje zaburzenia ruchomości stawu biodrowego”

Opis: 

Wykład będzie przedstawiał poszczególne dysfunkcje funkcjonalne i strukturalne w układzie nerwowo-mięśniowo-szkieletowym człowieka, których patogeneza wiąże się z zaburzeniem ruchomości w stawie biodrowym. Przedstawiona problematyka tych zaburzeń oparta jest na doświadczeniach klinicznych w pracy z Pacjentami a nie medycznymi badaniami. W sposób szczegółowy zostanie omówiony problem dysfunkcji odcinka lędźwiowego jako wtórne zaburzenie ruchomości stawu biodrowego. 

 

 1. Mgr Ewa Chwałowska „ Zastosowanie USG w praktyce fizjoterapeuty”

Opis: 

Wystąpienie porusza kwestię wykorzystania badania USG w celu szybkiego zobiektywizowania i uzupełnienia badania manualno – terapeutycznego. Zagadnienia jakie będą  omówione będą w ramach wykładu to:

 • Podstawy diagnostyki USG, 2. Algorytm postępowania, 3. Świadoma terapia kluczem do sukcesu,
 • omówienie wybranych zagadnień
 1. Dr Marcin Świątczak i Aneta Nowicka: „Porównanie jakości życia u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych leczonych zachowawczo i operacyjnie”

Opis:

Jednym z najczęstszych przewlekłych schorzeń układu ruchu jest choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych, której najskuteczniejszą formą leczenia jest zabieg CAB (całkowita alloplastyka biodra). W przeprowadzonym badaniu udział wzięło 35 pacjentów po zabiegu alloplastyki całkowitej stawu biodrowego z dostępem operacyjnym tylno-bocznym, który został przeprowadzony w latach 2000-2001. Grupę kontrolną tworzyło 15 pacjentów z rozpoznaną długoletnią chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego. Oceny jakości życia dokonano w oparciu o kwestionariusz WHOQOL-BREF,  poruszającego zagadnienia z zakresu czterech domen: somatycznej,  psychologicznej, socjalnej i środowiskowej. Zaobserwowano zbliżone oceny domen w obu grupach, największy dysonans wystąpił w ocenach domeny somatycznej i socjalnej. Pozyskane wyniki pozwoliły na zobrazowanie stanu psychofizycznego pacjentów po zabiegu i dokonanie oceny w jakich strefach należy poprawić jakość funkcjonowania  pacjenta, aby maksymalnie zoptymalizować postępowanie po zabiegu.

 

 1. Paweł Janaś: „Studium przypadku”

Opis:

Konflikt panewkowo-udowy: obciążenie układu ruchu ze względu na deficyt ruchomości stawu biodrowego. Diagnostyka i propozycja terapii zachowawczej. 

 

 1. Tomasz Nowacki Temat: „Meralgia Paresthetica – charakterystyka dysfunkcji. Problem ponadregionalnego odczuwania objawów w zespołach uwięźnięć nerwów obwodowych.”

Opis: 

Część I: Zróżnicowanie anatomiczne nerwu skórnego bocznego uda, charakterystyka dysfunkcji, objawy kliniczne, diagnostyka.

Część II: Próba wyjaśnienia mechanizmów odpowiedzialnych za ponadregionalne odczuwanie objawów w przypadku uwięźnięć nerwów obwodowych.

Copyright © 2019, DK-ART.

All Rights Reserved.