loading

Show info
Konferencja NOMPT

biuro@konferencjanompt.pl
+48 605.999.769
+48 505.442.846

29 lutego 2020

PRELEGENCI

dr n. med. Michał Szlęzak
Czy choroby kręgosłupa mogą obciążyć autonomiczny układ nerwowy ?

Stanisław Legocki PT, OMT
Znaczenie WUN i „Mózgu Trzewnego” w problemie skoliozy idiopatycznej- kliniczne obserwacje złożonych przyczyn. (klasyfikacja MT)

dr n.med. Marek Kluszczyński
Algorytm wczesnego rozpoznania skolioz z wykorzystaniem innowacyjnego systemu diagnostycznego „Orthometr”
Zastosowanie metody dynamicznej równowagi odruchowej kręgosłupa – Dynamic Spine Reflex Balance – Method ( DSRB-Method ) u dzieci z postawą skoliotyczną i skoliozą- wstępne wyniki badań.

dr n. o kult. fiz. Krzysztof Fabian
Ocena skuteczności metody DOBOMED na stan funkcjonalny dziewcząt ze skoliozą idiopatyczną

dr n. o kult.fiz. Ewa Chwałowska
Stymulacja oddechowa w USG

mgr Damian Mleko
Efekty bezinwazyjnego leczenia skoliozy jednołukowej lewostronnej (metoda FED, gorset typu Cheneau, terapia manualna)-opis przypadku

mgr Tomasz Woźniak
MTT w praktyce NOMPT PL skoliozy, studium przypadku pacjenta w pracy 2017-2019
Pacjent po operacji skoliozy, studium przypadku w praktyce NOMPT PL diagnostyka obrazowa, skutki unieruchomienia

mgr Joanna Frąckiewicz , mgr Michalina Stepanik
Zintegrowane techniki strukturalne medycyny manualnej w terapii wad postawy i skolioz

mgr Kamil Pitala
Terapia manualna w skoliozach u dorosłych-interpretacja kliniczna obrazowa

mgr Joanna Pierścieńska
Zastosowanie gorsetu typu Cheneau jako wspomaganie w leczeniu skolioz – zasady korekcji

mgr Michał Giller
Jak nazwać chorobę? Mianownictwo wybranych patofizjologii kręgosłupa lędźwiowego

Copyright © 2019, DK-ART.

All Rights Reserved.