loading

Show info
Konferencja NOMPT

biuro@konferencjanompt.pl
+48 605.999.769
+48 505.442.846

31 marzec 2019

V KONFERENCJA

STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW MANUALNYCH

NOMPT PL

PRACUJĄCYCH WEDŁUG STANDARDÓW IFOMPT

 

Akademia WSB

Zygmunta Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza

Podczas tegorocznej konferencji uczestnikomzostanie przybliżona problematyka dotycząca stawu biodrowego:

  1. Przegląd anatomii i jej wpływ na biomechanikę, ze szczególnym uwzględnieniem  mięśni łączących się z torebką stawu biodrowego
  2. Przybliżenie problemu konfliktu panewkowo-udowego (FAI) w odniesieniu do aspektów anatomicznych i biomechanicznych oraz możliwościterapeutyczne jakie daje terapia manualna.
  3. Przegląd stawu biodrowegood badania po medyczny trening terapeutyczny w ramach NOMPT w zależności od dysfunkcji.
  4. Dysfunkcje mięśni stawu biodrowego, a „problemy” ze stawem kolanowym.
  5. Meralgia Paresthetica – charakterystyka dysfunkcji. Problem ponadregionalnego odczuwania objawów w zespołach uwięźnięć nerwów obwodowych w rejonie stawu biodrowego
  6. Poszczególne dysfunkcje funkcjonalne i strukturalne w układzie nerwowo-mięśniowo-szkieletowym człowieka, których patogeneza wiąże się z zaburzeniem ruchomości w stawie biodrowym.
  7. Obciążenie układu ruchu ze względu na deficyt ruchomości stawu biodrowego. Diagnostyka i propozycja terapii zachowawczej.Studium przypadku klinicznego wg standardów IFOMPT.
  8. Porównanie jakości życia u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych leczonych zachowawczo i operacyjnie (całkowita alloplastyka biodra), w oparciu o kwestionariusz WHOQOL-BREF

Harmonogram

ROZPOCZĘCIE godz. 9:30 Powitanie i wprowadzenie do tematyki konferencji.

10:00 do 11:30 wykłady

PRZERWA KAWOWA 11:30 do 11:45

11:45 do 13:15 wykłady

PRZERWA OBIADOWA 13:15 do 14:00

14:00 do 15:30 wykłady

PRZERWA KAWOWA 15:30 do 15:45

15:45 do 17:15 wykłady

godz. 17:30/18:00 zakończenie konferencji

Przybliżony przebieg konferencji może ulec nieznacznym modyfikacjom podczas konferencji w zależności od przebiegu paneli dyskusyjnych jakie będą podejmowane po każdym wykładzie.

Koszty uczestnictwa w konferencji:

– Dla osób nie będących Członkami Stowarzyszenia NOMPT: 90zł.

– Dla Studentów i Członków Stowarzyszenia NOMPT: 70zł.

Copyright © 2019, DK-ART.

All Rights Reserved.